English
中     文
Copyright © 2011 Soka Art Center
京ICP备18031038号

【草前沐月】 謝輝龍書法個展 2016-05-01—06-05

 • 謝輝龍
  一生無量
  水墨,紙本
  93x70cm
  2016

 • 謝輝龍
  大音希聲
  水墨,紙本
  160x91cm (三屏)
  2016

 • 謝輝龍
  夫天地者,萬物之逆旅也;光陰者,百代之過客也。而浮生若夢,為歡幾何?古人秉燭夜遊,良有以也。況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。
  水墨,紙本
  141x61cm(6拼)
  2016

 • 謝輝龍
  心手相師
  水墨,紙本
  143x76cm
  2016

 • 謝輝龍
  方圓
  水墨,紙本
  86x70cm
  2016

 • 謝輝龍
  日麗風和
  水墨,紙本
  143x76cm
  2016

 • 謝輝龍
  平安
  水墨,紙本
  93x70cm
  2016

 • 謝輝龍
  石上流泉
  水墨,紙本
  89x50cm
  2016

 • 謝輝龍
  赤壁賦
  水墨,紙本
  585x30cm
  2016

 • 謝輝龍
  初不知
  水墨,紙本
  118x70cm
  2016

 • 謝輝龍
  空手把鋤頭,步行騎水牛,人從橋上過,橋流水不流
  水墨,紙本
  137x88cm
  2016

 • 謝輝龍
  海峰石上金山寺,白髮東坡又到來,前世德雲今我是,依稀猶記妙高台
  水墨,紙本
  91x52cm
  2016

 • 謝輝龍
  草前沐月
  水墨,紙本
  70x37cm
  2016

 • 謝輝龍
  得意忘言
  水墨,紙本
  76.5x69.5cm
  2016

 • 謝輝龍
  喜捨
  水墨,紙本
  89x37cm
  2016

 • 謝輝龍
  無書藏
  水墨,紙本
  176x91cm
  2016

 • 謝輝龍
  聲音的河
  水墨,紙本
  112x70cm
  2016

 • 謝輝龍
  觀自在
  水墨,紙本
  124x34cm
  2016