English
中      文
Copyright © 2011 Soka Art Center
京ICT备05058271号

Wang Huai Qing

 • Wang Huaiqing
  The Furniture without Home
  Mixed Media
  200 x 480 cm
  2001

 • Wang Huai-Qing
  Two Beauties of Qing Dynasty
  Paper Work
  58 x 87 cm
  1999