Art Fairs

  • Nov 09 - Nov 12, 2023

  • Nov 09 - Nov 12, 2023

  • Nov 03 - Nov 19, 2023

  • Oct 31 - Nov 05, 2023

  • 2023 Beijing Contemporary Art Expo REUNION

    Apr 28 - May 01, 2023

    Soka Art is honored to participate in Beijing Contemporary Art Expo REUNION at Booth D1. We will be showcasing artworks by Zhang Yingnan, Yan Yineng, Yan Zhancheng, Yuya Hashizume, Zhan Ji'ang, Huang Baoying, and Wu Qian.​