Scene of Mountains - Zhou Mingde Solo Exhibition

Sep 04 - Oct 30, 2021

Soka Art Taipei

 • Zhou Mingde

  White Silk Figure 3
  2021
  Mixed Media
  199 x 100 cm
 • Zhou Mingde

  White Silk Figure 2
  2021
  Ink on Paper
  195 x 100 cm
 • Zhou Mingde

  Snow Falls on Thousands of Mountains
  2021
  Ink on Paper
  96 x 182 cm
 • Zhou Mingde

  Taihu Lake Stone
  2021
  Ink on Silver Paper
  101.5 x 170 cm
 • Zhou Mingde

  The Millennium Bamboo and Stone
  2020
  Mixed-media
  177 x 96 cm
 • Zhou Mingde

  Integrate Into 3
  2021
  Ink on Silver Paper
  165 x 101 cm
 • Zhou Mingde

  Bochi Mountain
  2020
  Ink and Silver on Gold Paper
  102 x 137 cm
 • Zhou Mingde

  The Langxuan Platform
  2020
  Ink on Silk
  169 x 81 cm
 • Zhou Mingde

  The Trace
  2021
  Mixed Media
  90 x 134 cm
 • Zhou Mingde

  In the Mountains 12
  2017
  Ink on Paper
  72 x 140 cm
 • Zhou Mingde

  In the Mountains 1905
  2019
  Ink on papre
  139 x 71 cm
 • Zhou Mingde

  The Moon Shines on the Pines 3
  2021
  Mixed Media
  71.5 x 138 cm
 • Zhou Mingde

  The Moon Shines on the Pines
  2020
  Ink & Gold Foil on Paper
  129 x 70 cm
 • Zhou Mingde

  The Trace
  2021
  Mixed Media
  93 x 63 cm
 • Zhou Mingde

  The Trace
  2021
  Mixed Media
  93 x 63 cm
 • Zhou Mingde

  The Trace
  2021
  Mixed Media
  93 x 63 cm